Woititz Janet G., fb2 скачать книги

Ksi??ka ukazuje problem w jaki spos?b rodziny alkoholik?w mog? same sobie pom?c w zdrowieniu. W rozwa?aniach autorka omawia typow? rodzin? ameryka?sk?, jednak wiele og?lnych twierdze? tu przytaczanych b?dzie prawdziwych tak?e w odniesieniu do innych szczeg?lnych sytuacji rodzinnych.Autorka m?wi...

Скачать в формате fb2

Ksiazka ukazuje problem w jaki sposob rodziny alkoholikow moga same sobie pomoc w zdrowieniu. W rozwazaniach autorka omawia typowa rodzine amerykanska, jednak wiele ogolnych twierdzen tu przytaczanych bedzie prawdziwych takze w odniesieniu do innych szczegolnych sytuacji rodzinnych.Autorka mowi...

Скачать в формате fb2

Реклама